Hyundai Creta
 • Creta Cao cấp
 • Giá: 740.000.000 đ
 • Creta Đặc biệt
 • Giá: 690.000.000 đ
 • Creta Tiêu chuẩn
 • Giá: 640.000.000 đ
Grand I10 Hatchback
 • GRAND I10 AT
 • Giá: 442.000.000 đ
 • GRAND I10 MT
 • Giá: 410.000.000 đ
 • GRAND I10 MT Tiêu chuẩn
 • Giá: 370.000.000 đ
ELANTRA 2023
 • Elantra Sport 1.6 T-GDi
 • Giá: 769.000.000 đ
 • ELANTRA 2.0 AT
 • Giá: 699.000.000 đ
 • ELANTRA 1.6 AT
 • Giá: 655.000.000 đ
 • ELANTRA 1.6 MT
 • Giá: 580.000.000 đ
TUCSON
 • Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt
 • Giá: 1.060.000.000 đ
 • Tucson 2.0L Đặc biệt
 • Giá: 955.000.000 đ
 • Tucson 2.0L Tiêu chuẩn
 • Giá: 845.000.000 đ
 • Tucson 1.6L T-GDI Đặc Biệt
 • Giá: 1.055.000.000 đ
NEW SANTAFE
 • Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp
 • Giá: 1.375.000.000 đ
 • Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp
 • Giá: 1.275.000.000 đ
 • Santa Fe 2.2 4WD Dầu Đặc biệt
 • Giá: 1.290.000.000 đ
 • Santa Fe 2.2 2WD Dầu Tiêu chuẩn
 • Giá: 1.155.000.000 đ
 • Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt
 • Giá: 1.290.000.000 đ
 • Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn
 • Giá: 1.055.000.000 đ
SOLATI
 • HYUNDAI SOLATI
 • Giá: 1.080.000.000 đ
ACCENT
 • Accent 1.4 AT
 • Giá: 501.000.000 đ
 • Accent 1.4 AT Đặc biệt
 • Giá: 542.000.000 đ
 • Accent 1.4 MT
 • Giá: 465.000.000 đ
 • Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn
 • Giá: 396.100.000 đ
Stargazer
 • Stargazer 1.5 AT cao cấp
 • Giá: 625.000.000 đ
 • Stargazer 1.5AT đặc biệt
 • Giá: 625.000.000 đ
 • Stargazer 1.5 AT
 • Giá: 575.000.000 đ
 • Stargazer 1.5 AT cao cấp 6 ghế
 • Giá: 685.000.000 đ